• Tarih : 27.06.2022
 • Konu : 2021 Olağan Genel Kurul Yönetim Kurulu Kararı
 • Şirketimizin 27.06.2022 tarih ve 14 nolu Yönetim Kurulu Kararı;

  Yapılan görüşmeler sonunda Şirketin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının;

  1. 22.07.2022 Cuma günü saat 10:00’da Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda yapılmasına,
  2. Toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine,
  3. İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
  4. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Notları” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

        toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.01.2022
 • Konu : 2020 Olagan Genel Kurul Tescili
 • Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 12.01.2022 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

   

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız