BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.’NİN KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Sirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili Tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri, Vergi Mevzuatı, Şirket Ana Sözlesme Hükümleri uyarınca Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Kar dağıtımında her pay sahibi hisse oranında kar payı alma hakkına haizdir.
Kar dağıtımının belirlenmesinde, Yönetim Kurulu’nun kararı, Genel Kurul’un onayı ve mevzuata uygun olarak Sirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu kosullar, ülke ve global ekonomik konjoktürler dikkate alınarak kar dağıtımı yapılması yönündedir.

Her yıl Yönetim Kurulu kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul’un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi yasa ve mevzuata uygun sekilde kamuya açıklanır ve Şirket internet sitesinde ilan edilir.
Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.
Kar payının ödeme zaman ve seklini Sermaye Piyasası Kanunu Tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder.


Ek İçin Tıklayınız