• Tarih : 20.06.2024
 • Konu : Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte sunulmaktadır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 21.11.2023
 • Konu : Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte sunulmaktadır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 29.08.2023
 • Konu : Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte sunulmaktadır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.04.2023
 • Konu : Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte sunulmaktadır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 20.03.2023
 • Konu : Sermaye Artırımı Ticaret Sicil Tescili
 •  

  Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No

  6

  Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi

  09.02.2023

  Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu

  ONAY

  Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi

  21.02.2023

  SPK Başvuru Tarihi

  29.06.2022

  SPK Başvuru Sonucu

  Onay

  SPK Onay Tarihi

  14.12.2022

  Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

  Kaydi Pay

  Ödeme Tarihi

  26.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

  Kayıt Tarihi

  23.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

  Sermaye Tescil Tarihi

  17.03.2023

  Ek Açıklamalar

  Şirketimizin Bedelli Sermaye artışından dolayı 21.02.2023 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metnimize istinaden Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu tarafından sermaye artırım işlemlerimiz 17.03.2023 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 28.02.2023
 • Konu : Ana Sözleşme Değişikliği SPK Onayı
 • Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No

  6

  Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi

  09.02.2023

  Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu

  ONAY

  Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi

  21.02.2023

  SPK Başvuru Tarihi

  29.06.2022

  SPK Başvuru Sonucu

  Onay

  SPK Onay Tarihi

  14.12.2022

  Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

  Kaydi Pay

  Ödeme Tarihi

  26.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

  Kayıt Tarihi

  23.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

  Ek Açıklamalar

  Şirketimizin Tahsisli Sermaye artışından dolayı Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yer alan şirket sermaye tutarının değişmesinden dolayı tadil edilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.02.2023 tarihi itibariyle onaylanmıştır


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 9.02.2023
 • Konu : Ana Sözleşme Değişikliği SPK Başvurusu
 • Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No

  6

  Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi

  09.02.2023

  SPK Başvuru Tarihi

  29.06.2022

  SPK Başvuru Sonucu

  Onay

  SPK Onay Tarihi

  14.12.2022

  Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

  Kaydi Pay

  Ödeme Tarihi

  26.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

  Kayıt Tarihi

  23.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

  Ek Açıklamalar

  Şirketimizin Tahsisli Sermaye artışından dolayı Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yer alan şirket sermaye tutarının değişmesinden dolayı tadil edilmesine karar verilmiş olup, tadile onay verilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.02.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 13.01.2023
 • Konu : Yeni Pay Alma Haklarının Kullanımından Sonra Kalan Payların Borsada Satışının Tamamlanması
 • SPK Başvuru Tarihi

  29.06.2022

  SPK Başvuru Sonucu

  Onay

  SPK Onay Tarihi

  14.12.2022

  Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

  Kaydi Pay

  Ödeme Tarihi

  26.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

  Kayıt Tarihi

  23.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

  Ek Açıklamalar

  Şirketimizin 22.313.510,66 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 50.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 22.313.510,66 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 44.627.021,32 TL'ye artırılmasına ilişkin yeni pay alma hakları pay sahiplerince 22.12.2022 – 05.01.2023 tarihleri arasında kullanılmıştır.

  Pay sahiplerince kullanılmayan rüçhan hakları karşılığı kalan payların nominal tutarı 136.445,195 TL olup, bu paylar 12.01.2023 – 13.01.2023 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da pay başına ortalama 2,20 TL'den satılmıştır. Küsurat tutarı olan 0,195 nominal değerli pay karşılığı 0,43 TL elde edilmiştir. Satışa sunulan 136.445,195 nominal değerli payların tamamı 300.533,89 TL'ye satılmış olup sermaye artırımı 12.01.2023 itibarıyla tamamlanmıştır.

  Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.'


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 9.01.2023
 • Konu : Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Bildirilmesi
 • Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

  Pay Grup Bilgileri

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

  Verilecek Menkul Grubu

  Verilecek Menkul Kıymet

  Nevi

  Rüçhan ISIN Kodu

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  22.313.510,66

  22.313.510,660

  100,00000

  1,00

   

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  Hamiline

  BRMEN(RÜÇHAN), TRRBRMN00027

  136.445,195

   
   

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  TOPLAM

  22.313.510,66

  22.313.510,660

  100,00000

  136.445,195

   

  Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi

  22.12.2022

  Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi

  05.01.2023

  Para Birimi

  TRY

  Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

  SPK Başvuru Tarihi

  29.06.2022

  SPK Başvuru Sonucu

  Onay

  SPK Onay Tarihi

  14.12.2022

  Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

  Kaydi Pay

  Ödeme Tarihi

  26.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

  Kayıt Tarihi

  23.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

  Ek Açıklamalar

  Şirketimizin 22.313.510,660 TL olan sermayesinin kayıtlı sermaye sisteminde 22.313.510,660 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 44.627.021,320 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun şekilde 1 lot (100 adet) pay karşılığında (beheri 0,01 TL nominal değerli pay için 0,01 TL fiyattan hesaplanmak suretiyle) 1 TL fiyat üzerinden 22.12.2022 -05.01.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

  Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 136.445,195 TL'dir Söz konusu paylar 12.01.2023 ve 13.01.2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1 TL'den düşük olmamak kaydıyla, BİST Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 6.01.2023
 • Konu : Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
 • Şirketimizin 22.313.510,660 TL olan sermayesinin kayıtlı sermaye sisteminde 22.313.510,660 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 44.627.021,320 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun şekilde 1 lot (100 adet) pay karşılığında (beheri 0,01 TL nominal değerli pay için 0,01 TL fiyattan hesaplanmak suretiyle) 1 TL fiyat üzerinden 22.12.2022 -05.01.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

  Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 136.445,195 TL'dir Söz konusu paylar 12.01.2023 ve 13.01.2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1 TL'den düşük olmamak kaydıyla, BİST Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

  Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde yer alan halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.birlikmensucat.com.tr) ve Yatırım Finansman Mensul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden de (www.yf.com.tr) ulaşılabilir.

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 6.01.2023
 • Konu : Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama
 • Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

  Pay Grup Bilgileri

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

  Verilecek Menkul Grubu

  Verilecek Menkul Kıymet

  Nevi

  Rüçhan ISIN Kodu

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  22.313.510,66

  22.313.510,660

  100,00000

  1,00

   

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  Hamiline

  BRMEN(RÜÇHAN), TRRBRMN00027

     
   

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  TOPLAM

  22.313.510,66

  22.313.510,660

  100,00000

     

  Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi

  22.12.2022

  Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi

  05.01.2023

  Para Birimi

  TRY

  Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

  SPK Başvuru Tarihi

  29.06.2022

  SPK Başvuru Sonucu

  Onay

  SPK Onay Tarihi

  14.12.2022

  Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

  Kaydi Pay

  Ödeme Tarihi

  26.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

  Kayıt Tarihi

  23.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

  Ek Açıklamalar

  Şirketimizin 22.313.510,660 TL olan sermayesinin kayıtlı sermaye sisteminde 22.313.510,660 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 44.627.021,320 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun şekilde 1 lot (100 adet) pay karşılığında (beheri 0,01 TL nominal değerli pay için 0,01 TL fiyattan hesaplanmak suretiyle) 1 TL fiyat üzerinden 22.12.2022 -05.01.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

  Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 136.445,195 TL'dir Söz konusu paylar 12.01.2023 ve 13.01.2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1 TL'den düşük olmamak kaydıyla, BİST Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 21.12.2022
 • Konu : Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkının Kullanımı ve ISIN Kodu Bildirimi
 • Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

  Pay Grup Bilgileri

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

  Verilecek Menkul Grubu

  Verilecek Menkul Kıymet

  Nevi

  Rüçhan ISIN Kodu

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  22.313.510,66

  22.313.510,660

  100,00000

  1,00

   

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  Hamiline

  BRMEN(RÜÇHAN), TRRBRMN00027

     
   

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  TOPLAM

  22.313.510,66

  22.313.510,660

  100,00000

     

  Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi

  22.12.2022

  Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi

  05.01.2023

  Para Birimi

  TRY

  Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

  SPK Başvuru Tarihi

  29.06.2022

  SPK Başvuru Sonucu

  Onay

  SPK Onay Tarihi

  14.12.2022

  Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

  Kaydi Pay

  Ödeme Tarihi

  26.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

  Kayıt Tarihi

  23.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

  Ek Açıklamalar

  Şirketimizin 22.313.510,66 TL olan sermayesinin Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 22.313.510,66 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 44.627.021,32 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-30190 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

  - Sermaye artırımında mevcut ortaklarının yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, mevcut ortaklarımızın %100,00 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

  - Yeni pay alma hakları, 1 lot (100 adet) pay karşılığında (beheri 0,01 TL nominal değerli pay için 0,01 TL fiyattan hesaplanmak suretiyle) 1 TL fiyat üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 22.12.2022 -05.01.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

  - Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine tabi olması sebebiyle; ihraç edilecek paylar "Kaydi Pay" şeklinde olacak ve Takasbank'tan alınacak yeni ISIN kodları ile kayden dağıtımı yapılacaktır.

  - Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1 TL'den düşük olmamak kaydıyla BİST Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

  - Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.birlikmensucat.com.tr) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.yf.com.tr) ulaşabilir


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 21.12.2022
 • Konu : Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkının Kullanımı ve ISIN Kodu Bildirimi
 • Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

  Pay Grup Bilgileri

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

  Verilecek Menkul Grubu

  Verilecek Menkul Kıymet

  Nevi

  Rüçhan ISIN Kodu

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  22.313.510,66

  22.313.510,660

  100,00000

  1,00

   

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  Hamiline

  BRMEN(RÜÇHAN), TRRBRMN00027

     
   

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  TOPLAM

  22.313.510,66

  22.313.510,660

  100,00000

     

  Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi

  22.12.2022

  Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi

  05.01.2023

  Para Birimi

  TRY

  Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

  SPK Başvuru Tarihi

  29.06.2022

  SPK Başvuru Sonucu

  Onay

  SPK Onay Tarihi

  14.12.2022

  Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

  Geçici Kaydi Pay

  Ödeme Tarihi

  26.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

  Kayıt Tarihi

  23.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

  Ek Açıklamalar

  Şirketimizin 22.313.510,66 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 22.313.510,66 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 44.627.021,32 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-30190 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

  - Sermaye artırımında mevcut ortaklarının yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, mevcut ortaklarımızın %100,00 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

  - Yeni pay alma hakları, 1 lot (100 adet) pay karşılığında (beheri 0,01 TL nominal değerli pay için 0,01 TL fiyattan hesaplanmak suretiyle) 1 TL fiyat üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 22.12.2022 -05.01.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

  - Şirketimizin esas sermaye sistemine tabi olması sebebiyle; sermaye artırımı tescil olana kadar ihraç edilecek paylar "Geçici Kaydi Pay(Makbuz)" şeklinde olacak ve Takasbank'tan alınacak yeni ISIN kodları ile kayden dağıtımı yapılacaktır. "Geçici Kaydi Pay (Makbuz)"lar tescil işleminin tamamlanmasını müteakip Merkezi kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydi paya dönüşecektir (Geçici Kaydi Pay(Makbuz)'ların paya dönüşümü tarihine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinde (www.kap.org.tr) şirketimiz tarafından açıklama yapılacaktır).

  - Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1 TL'den düşük olmamak kaydıyla BİST Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

  - Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.birlikmensucat.com.tr) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.yf.com.tr) ulaşabilir


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 21.12.2022
 • Konu : Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkının Kullanımı
 • Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi

  22.12.2022

  Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi

  05.01.2023

  Para Birimi

  TRY

  Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

  SPK Başvuru Tarihi

  29.06.2022

  SPK Başvuru Sonucu

  Onay

  SPK Onay Tarihi

  14.12.2022

  Ödeme Tarihi

  26.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

  Kayıt Tarihi

  23.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

  Ek Açıklamalar

  Şirketimizin 22.313.510,66 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 22.313.510,66 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 44.627.021,32 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-30190 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

  - Sermaye artırımında mevcut ortaklarının yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, mevcut ortaklarımızın %100,00 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

  - Yeni pay alma hakları, 1 lot (100 adet) pay karşılığında (beheri 0,01 TL nominal değerli pay için 0,01 TL fiyattan hesaplanmak suretiyle) 1 TL fiyat üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 22.12.2022 -05.01.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

  - Şirketimizin esas sermaye sistemine tabi olması sebebiyle; sermaye artırımı tescil olana kadar ihraç edilecek paylar "Geçici Kaydi Pay(Makbuz)" şeklinde olacak ve Takasbank'tan alınacak yeni ISIN kodları ile kayden dağıtımı yapılacaktır. "Geçici Kaydi Pay (Makbuz)"lar tescil işleminin tamamlanmasını müteakip Merkezi kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydi paya dönüşecektir (Geçici Kaydi Pay(Makbuz)'ların paya dönüşümü tarihine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinde (www.kap.org.tr) şirketimiz tarafından açıklama yapılacaktır).

  - Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1 TL'den düşük olmamak kaydıyla BİST Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

  - Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.birlikmensucat.com.tr) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.yf.com.tr) ulaşabilir


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 15.12.2022
 • Konu : Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvuru Sonucu
 • Şirketimiz tarafından 07.06.2022 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye arttırımı kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 22.313.510,66 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle, %100 oranında 22.313.510,66 TL artırılarak 44.627.021,32 TL'ye çıkartılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 29.06.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-30190 sayılı yazısı ile Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır.

  Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 6.12.2022
 • Konu : BRMEN Sermaye Artırımında Kullanımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporu
 • Şirket yönetim kurulu 06.12.2022 tarih ve 21 nolu kararı gereği;

  1.    Sermaye Piyasası Kurulu'nun (‘'Kurul'') VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (‘'Pay Tebliği'') 33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve 10.10.2022 tarih ve 19 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiş olan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun (‘'Rapor'') ekteki şekilde revize edilerek kabulüne,

  2. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,

  3. Pay Tebliğ'nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliğ'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine

  karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 10.10.2022
 • Konu : SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR HAKKINDA
 • Şirket yönetim kurulu 10.10.2022 tarih ve 19 nolu kararı gereği;

  1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (‘'Kurul'') VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (‘'Pay Tebliği'') 33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun (‘'Rapor'') kabulüne,
  2. Yönetim Kurulu'nun 07.06.2022 tarih ve 11 sayılı kararı çerçevesinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onayı amacıyla Şirketimizce Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
  3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
  4. Pay Tebliğ'nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliğ'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine

  oybirliği ile karar verilmiştir.

   

   

    


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 29.06.2022
 • Konu : SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR HAKKINDA
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 24.06.2022 tarih ve 12 numaralı kararı ile oy birliğiyle kabul edilen Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte yer almaktadır.

  Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

   Saygılarımızla.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 29.06.2022
 • Konu : Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayına Sunulan Taslak İzahname
 • Özet Bilgi

  Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayına Sunulan Taslak İzahname

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

  Evet

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

  Hayır

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi

  07.06.2022

  Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

  50.000.000

  Mevcut Sermaye (TL)

  22.313.510,66

  Ulaşılacak Sermaye (TL)

  44.627.021,32

  Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

  Pay Grup Bilgileri

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

  Verilecek Menkul Grubu

  Verilecek Menkul Kıymet

  Nevi

  Rüçhan ISIN Kodu

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  22.313.510,66

  22.313.510,660

  100,00000

  1,00

   

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  Hamiline

       
   

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  TOPLAM

  22.313.510,66

  22.313.510,660

  100,00000

     

  Para Birimi

  TRY

  Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

  SPK Başvuru Tarihi

  29.06.2022

  Ek Açıklamalar

  Şirketimiz tarafından 07.06.2022 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye arttırımı kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 22.313.510,66 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle, %100 oranında 22.313.510,66 TL artırılarak 44.627.021,32 TL'ye çıkartılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 29.06.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

  Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

  Saygılarımızla.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 7.06.2022
 • Konu : Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı
 • Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Özet Bilgi

  Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

  Hayır

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi

  07.06.2022

  Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

  50.000.000

  Mevcut Sermaye (TL)

  22.313.510,66

  Ulaşılacak Sermaye (TL)

  44.627.021,32

  Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

  Pay Grup Bilgileri

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

  Verilecek Menkul Grubu

  Verilecek Menkul Kıymet

  Nevi

  Rüçhan ISIN Kodu

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  22.313.510,66

  22.313.510,660

  100,00000

  1,00

   

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  Hamiline

       
   

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  TOPLAM

  22.313.510,66

  22.313.510,660

  100,00000

     

  Para Birimi

  TRY

  Ek Açıklamalar

  Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.06.2022 tarih ve 11 nolu kararı neticesinde;

  1- Şirketimizin 15.04.2022 tarih ve 9 nolu sermaye artırım kararının SPK başvuru süresinin geçmesinden dolayı reddine,

  2- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 44.627.021,32 TL'nı yükseltilmesine,

  3- Çıkarılacak payların tamamının hamiline paylar olarak ihraç edilmesine,

  4- Artırılan 22.313.510,66 TL sermayenin tamamının ihraç edilecek payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından (% 100 Bedelli) karşılanmasına,

  5- Bedelli pay alma haklarının ortaklarımıza 0,01 TL nominal bedelli her bir pay için 0,01 TL nominal bedelden, sirkülerde ilan edilecek tarihler arasında olmak üzere 15 gün süre ile kullandırılmasına, süresi içinde kullanılmayan rüçhan hakları dolayısıyla satılamayan paylar olduğu takdirde bu payların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyattan tasaruf sahiplerine satılmak üzere 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'nde halka arz edilmesine,

  6- Çıkarılmış sermayenin 44.627.021,32 TL'na artırılması nedeniyle ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması hususlarında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırım işlemleri nedeniyle ilgili yasalar, tebliğler ve genel mektuplarda öngörülen her türlü işlemlerin yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer kuruluşlarca istenecek bilgi ve belgelerin verilmesi, gerekli harcamaların yapılması ve benzeri konularda her türlü işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

  7- Sermaye artırımı nedeniyle Şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

  üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 7.06.2022
 • Konu : Hak Kullanım süreci iptali
 • Başvuru süresinin dolmasından dolayı karar iptal edilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 15.04.2022
 • Konu : Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı Düzeltmesi
 • Yönetim Kurulu Karar Tarihi

  11.04.2022

  Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

  50.000.000

  Mevcut Sermaye (TL)

  22.313.510,66

  Ulaşılacak Sermaye (TL)

  44.627.021,32

  Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

  Pay Grup Bilgileri

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

  Verilecek Menkul Grubu

  Verilecek Menkul Kıymet

  Nevi

  Rüçhan ISIN Kodu

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  22.313.510,66

  22.313.510,660

  100,00000

  1,00

   

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  Hamiline

       
   

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  TOPLAM

  22.313.510,66

  22.313.510,660

  100,00000

     

  Para Birimi

  TRY

  Ek Açıklamalar

  Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2022 tarih ve 9 nolu kararı neticesinde;

  1- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 44.627.021,32 TL'nı yükseltilmesine,

  2- Çıkarılacak payların tamamının hamiline paylar olarak ihraç edilmesine,

  3- Artırılan 22.313.510,66 TL sermayenin tamamının ihraç edilecek payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından (% 100 Bedelli) karşılanmasına,

  4- Bedelli pay alma haklarının ortaklarımıza 0,01 TL nominal bedelli her bir pay için 0,01 TL nominal bedelden, sirkülerde ilan edilecek tarihler arasında olmak üzere 15 gün süre ile kullandırılmasına, süresi içinde kullanılmayan rüçhan hakları dolayısıyla satılamayan paylar olduğu takdirde bu payların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyattan tasaruf sahiplerine satılmak üzere 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'nde halka arz edilmesine,

  5- Çıkarılmış sermayenin 44.627.021,32 TL'na artırılması nedeniyle ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması hususlarında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırım işlemleri nedeniyle ilgili yasalar, tebliğler ve genel mektuplarda öngörülen her türlü işlemlerin yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer kuruluşlarca istenecek bilgi ve belgelerin verilmesi, gerekli harcamaların yapılması ve benzeri konularda her türlü işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

  6- Sermaye artırımı nedeniyle Şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

  üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 11.04.2022
 • Konu : Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı
 • Özet Bilgi

  Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

  Hayır

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi

  11.04.2022

  Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

  50.000.000

  Mevcut Sermaye (TL)

  22.313.510,66

  Ulaşılacak Sermaye (TL)

  44.627.021,32

  Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

  Pay Grup Bilgileri

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

  Verilecek Menkul Grubu

  Verilecek Menkul Kıymet

  Nevi

  Rüçhan ISIN Kodu

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  22.313.510,66

  22.313.510,660

  100,00000

  1,00

   

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  Hamiline

       
   

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  TOPLAM

  22.313.510,66

  22.313.510,660

  100,00000

     

  Para Birimi

  TRY

  Ek Açıklamalar

  Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.04.2022 tarih ve 8 nolu kararı neticesinde;

  1- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 44.627.021,32 TL'nı yükseltilmesine,

  2- Çıkarılacak payların tamamının hamiline paylar olarak ihraç edilmesine,

  3- Artırılan 22.313.510,66 TL sermayenin tamamının ihraç edilecek payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullanıdılarak nakit karşılığı satışından (% 100 Bedelli) karşılanmasına,

  4- Bedelli pay alma haklarının ortaklarımıza 0,01 TL nominal bedelli her bir pay için 0,01 TL nominal bedelden, sirkülerde ilan edilecek tarihler arasında olmak üzere 15 gün süre ile kullandırılmasına, süresi içinde kullanılmayan rüçhan hakları dolayısıyla satılamayan paylar olduğu takdirde bu payların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyattan tasaruf sahiplerine satılmak üzere 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'nde halka arz edilmesine,

  5- Çıkarılmış sermayenin 44.627.021,32 TL'na artırılması nedeniyle ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması hususlarında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırım işlemleri nedeniyle ilgili yasalar, tebliğler ve genel mektuplarda öngörülen her türlü işlemlerin yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer kuruluşlarca istenecek bilgi ve belgelerin verilmesi, gerekli harcamaların yapılması ve benzeri konularda her türlü işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

  6- Sermaye artırımı nedeniyle Şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

  7- Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

  8- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak tescile mesnet belgenin, alınmasını takiben 10 gün içinde Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına,

  üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 8.04.2022
 • Konu : Sermaye Artırımı Ticaret Sicil Tescili
 • Şirketimizin Tahsisli Sermaye artışından dolayı 01.03.2022 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metnimize istinaden Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu tarafından sermaye artırım işlemlerimiz 08.04.2022 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 9.03.2022
 • Konu : Esas Sözleşme Tadil Metni SPK Onayı
 • Şirketimizin Tahsisli Sermaye artışından dolayı Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yer alan şirket sermaye tutarının değişmesinden dolayı tadil edilmesine karar verilmiş olup, tadile onay verilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.02.2022 tarihinde başvuru yapılmış olup, 01.03.2022 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.02.2022
 • Konu : Ana Sözleşme Değişikliği SPK Başvurusu
 • Şirketimizin Tahsisli Sermaye artışından dolayı Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yer alan şirket sermaye tutarının değişmesinden dolayı tadil edilmesine karar verilmiş olup, tadile onay verilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.02.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 19.01.2022
 • Konu : Tahsisli Sermaye Artırım İşlemlerinin Tamamlanması
 • Şirketimiz Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. tarafından ihraç edilen 5.876.288,66 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 1,94 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 11.400.000 TL olacak şekilde Yaşar Küçükçalık'a tahsisli olarak satılması işlemi 19.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarı'nda gerçekleşmiş olup, tahsisli sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır.

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.01.2022
 • Konu : İhraç Belgesi
 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.01.2022 tarihinde onaylanan Yaşar Küçükçalık'a tahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde toptan alış satış işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye 10.01.2022 tarihinde yapılan başvuru neticesinde belirlenen 1,94 TL baz fiyata göre SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

     Saygılarımızla


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.01.2022
 • Konu : İhraç Belgesinin Onaylanması ve Belirlenen Satış Fiyatı Hk.
 • Şirketimiz Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin ("Şirket") 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 16.437.222 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 11.400.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket ortağı Yaşar KÜÇÜKALIK'a satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurumuz SPK'nın 06.01.2022 tarih ve 1/25 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

  Bu kapsamda 11.400.000 TL karşılığı ihraç edilecek paylar için İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye baz fiyatın belirlenmesi amacıyla 10.01.2022 tarihinde yapılan başvuru neticesinde, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından baz fiyatın 1,94 TL olduğu tarafımıza iletilmiştir.

  Bu kapsamda ihraç edilecek payların satış fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 1,94 TL olarak belirlenmiş olup, 11.400.000 TL karşılığı ihraç edilecek paylar 5.876.288,66 TL nominal değerli hamiline yazılı olacak şekilde hesaplanmıştır. SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almakta olup, tahsisli sermaye artırımı sonucunda şirketimizin çıkarılmış sermayesi 16.437.222 TL'den 22.313.510,66 TL'ye çıkarılacaktır.

  Tahsisli sermaye artırımı işleminin tamamlanması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde gerekli başvurular yapılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.

  Saygılarımızla


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.01.2022
 • Konu : SPK ihraç belgesinin onaylanması Hk.
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarih ve 1/25 sayılı kararı ile onaylanmış İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.01.2022
 • Konu : Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
 • Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.03.2021 tari ve 2 nolu karar neticesinde;

  Yönetim kurulumuzun almış olduğu tahsisli sermaye artırımı kararı gereği, artırımın gerekçesi ve kullanılacağı (kullanıldığı) yerlere dair  döküman ekte sunulmuştur.

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 10.01.2022
 • Konu : Tahsisli Sermaye Artırımı Kapsamında Borsa İstanbul A.Ş.?ye Toptan Alış Satış İşlemi için Başvuru Yapılması
 • Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 16.437.222 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 11.400.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket ortağı Yaşar KÜÇÜKALIK'a satılacak paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurumuzun olumlu karşılandığı 06.01.2022 tarihli SPK Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur.

   Bu kapsamda, ilgili prosedür çerçevesinde satış işlemi ihraç fiyatının belirlenmesi ve belirlenecek fiyata göre SPK'dan alınacak onaylı ihraç belgesinin talep edilebilmesini teminen İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 10.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

  Saygılarımızla 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 10.01.2022
 • Konu : Tahsisli Sermaye Artırımı SPK Onayı Hk
 • Şirketimiz Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin ("Şirket") 12.03.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile;

  Şirket'in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 16.437.222 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 11.400.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket ortağı Yaşar KÜÇÜKALIK'a satılacak paylara ilişkin olarak 22.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurunun olumlu karşılandığı 06.01.2022 tarihli Kurul Bülteni'nde yayınlanmıştır.

  Belirlenecek baz fiyata göre 11.400.000 TL karşılığı olarak Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a tahsisli olarak satılacak paylar için Yaşar KÜÇÜKÇALIK'ın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesabına geçtiği tarihi izleyen iki (2) yıl boyunca Borsa'da satışa konu edilmemesi hususunda Yaşar KÜÇÜKÇALIK tarafından taahhüt verilmiştir.

  Tahsisli sermaye artırımı işleminin tamamlanması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde gerekli başvurular yapılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.

  Saygılarımızla


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 6.04.2021
 • Konu : Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
 • Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.03.2021 tari ve 2 nolu karar neticesinde;

  Yönetim kurulumuzun almış olduğu tahsisli sermaye artırımı kararı gereği, artırımın gerekçesi ve kullanılacağı yerler dair açıklamalarımız aşağıdadır;

  Tahsisli Sermaye Artırımı işlemi ile şirketimizin ilişkili taraflara olan borcu kapatılarak, şirketin finansal yapısının iyileştirilmesi sağlanacaktır. Tahsisli Sermaye Artırımı şirketin hali hazırda ilişkili tarafa olan borcunun takası suretiyle yapılacak olup, ilave bir nakit girişi olmayacaktır.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 24.03.2021
 • Konu : Tahsisli Sermaye Artışı SPK başvurusu
 • Özet Bilgi

  Tahsisli Sermaye Artışı SPK başvurusu

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

  Evet

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

  Hayır

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi

  12.03.2021

  Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

  50.000.000

  Mevcut Sermaye (TL)

  16.437.222

  Ulaşılacak Sermaye (TL)

  27.837.222

  Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)

  Pay Grup Bilgileri

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)

  Verilecek Menkul Kıymet

  Nevi

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  16.437.222

  11.400.000

  69,35478

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  Nâma

   
   

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  TOPLAM

  16.437.222

  11.400.000,000

  69,35478

   

  Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi

  YAŞAR KÜÇÜKÇALIK

  Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

  SPK Başvuru Tarihi

  22.03.2021

  Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

  Kaydi Pay

  Ek Açıklamalar

  Şirketimiz 12.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı gereği;

  Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi 'ne ilişkin 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde; 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01-TL nominal değerde 16.437.222-TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış hasılatı 11.400.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("BİST") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satıs¸ fiyatına go¨re hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir.

  Bu karar kapsamında bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirketten olan nakit alacağı ile takası suretiyle Yaşar Küçükçalık 'a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'na başvurulmuştur.

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 22.03.2021
 • Konu : Tahsisli Sermaye Artışı SPK başvurusu
 • Şirketimiz 12.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı gereği;

  Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi 'ne ilişkin 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde; 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01-TL nominal değerde 16.437.222-TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış hasılatı 11.400.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("BİST") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satıs¸ fiyatına go¨re hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir.

  Bu karar kapsamında bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirketten olan nakit alacağı ile takası suretiyle Yaşar Küçükçalık 'a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'na başvurulmuştur.

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 12.03.2021
 • Konu : Tahsisli Sermaye Arttırımı Yönetim Kurulu Kararı
 • Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)

  Pay Grup Bilgileri

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)

  Verilecek Menkul Kıymet

  Nevi

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  16.437.222

  11.400.000

  69,35478

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  Nâma

   
   

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  TOPLAM

  16.437.222

  11.400.000,000

  69,35478

   

  Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi

  YAŞAR KÜÇÜKÇALIK

  Ek Açıklamalar

  Şirketimiz 12.03.2021 tarihli yönetim kurulu kararı gereği;

  1) Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi 'ne ilişkin 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde; 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01-TL nominal değerde 16.437.222-TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış hasılatı 11.400.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("BİST") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satıs¸ fiyatına go¨re hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

  İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 0,01 TL nominal değerli tüm payların, imtiyazsız, Borsa'da işlem gören nitelikte olmasına,

  İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirketten olan nakit alacağı ile takası suretiyle Yaşar Küçükçalık 'a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'na başvurulmasına,

  SPK 'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor 'un kabulüne

  İş bu karar kapsamında, her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

   

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 17.04.2018
 • Konu : Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
 • Özet Bilgi

  Sermaye Arttırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

  Hayır

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi

  17.04.2018

  Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

  50.000.000

  Mevcut Sermaye (TL)

  16.437.222

  Ulaşılacak Sermaye (TL)

  46.437.222

  Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

  Pay Grup Bilgileri

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

  Verilecek Menkul Grubu

  Verilecek Menkul Kıymet

  Nevi

  Rüçhan ISIN Kodu

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  16.437.222

  30.000.000

  182,51259

  1

   

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  Hamiline

       
   

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  TOPLAM

  16.437.222

  30.000.000,000

  182,51259

   

  Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 17.04.2018 tarih ve 8 nolu kararı gereğince;

  1- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 46.437.222 TL' na yükseltilmesine,

  2- Çıkarılacak payların tamamının hamiline paylar olarak ihraç edilmesine,

  3- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına,

  4- Artırılan 30.000.000 TL sermayenin tamamının ihraç edilecek payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından ( % 182,51 bedelli ) karşılanmasına,

  5- Bedelli pay alma haklarının ortaklarımıza 1 TL nominal bedelli her bir pay için 1 TL nominal bedelden, sirkülerde ilan edilecek tarihler arasında olmak üzere 15 gün süre ile kullandırılmasına, süresi içinde kullanılmayan rüçhan hakları dolayısıyla satılamayan paylar olduğu takdirde bu payların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyattan tasarruf sahiplerine satılmak üzere 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş 'nde halka arz edilmesine, bu satış sonunda dahi satılamayan payların iptal edilmesine,

  6- Çıkarılmış sermayenin 46.437.222 TL' na artırılması nedeniyle ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması hususlarında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırım işlemleri nedeniyle ilgili yasalar, tebliğler ve genel mektuplarda öngörülen her türlü işlemlerin yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer kuruluşlarca istenecek bilgi ve belgelerin verilmesi, gerekli harcamaların yapılması ve benzeri konularda her türlü işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

  6- Sermaye artırımı nedeniyle Şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

  7- Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

  8- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak tescile mesnet belgenin, alınmasını takiben 10 gün içinde Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına,

  üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 25.10.2017
 • Konu : Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
 • Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Özet Bilgi

  Tahsisli Sermaye Artırımı

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

  Hayır

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi

  25.10.2017

  Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

  50.000.000

  Mevcut Sermaye (TL)

  16.437.222

  Ulaşılacak Sermaye (TL)

  46.037.222

  Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)

  Pay Grup Bilgileri

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)

  Verilecek Menkul Kıymet

  Nevi

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  16.437.222

  29.600.000

  180,07909

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  Hamiline

   
   

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  TOPLAM

  16.437.222

  29.600.000,000

  180,07909

   

  Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi

  YAŞAR KÜÇÜKÇALIK

  Ek Açıklamalar

  Yapılan görüşmeler neticesinde;

   

  1- Şirketimizin 50.000.000 TL (EllimilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01 TL nominal değerde 1.643.722.200 (Birmilyaraltyüzkırküçmilyonyediyüzyirmiikibinikiyüz) adet paya bölünmüş 16.437.222 TL (OnaltımilyondörtyüzotuzyedibinikiyüzyirmiikiTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 29.600.000 TL (YirmidokuzmilyonaltıyüzbinTürkLirası) (%180,08) artırılarak 46.037.222 TL'ye (KırkaltımilyonotuzyedibinikiyüzyirmiikiTürkLirası) çıkarılmasına, çıkarılacak yeni payların, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve tamamı nakit (bedelli) olarak karşılanmak suretiyle halka arz edilmeksizin, Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları ("UUE") çerçevesinde oluşan baz fiyata uygulanacak marjlar dahilinde Yaşar KÜÇÜKÇALIK 'a tahsisli surette satılmasına, nominal değerin üzerinde oluşacak tüm fiyatlarda Yaşar Küçükçalık' ın alım hakkından feragat edebileceğinin kabul edilmesine,

   

   

   

  2- Tahsisli satış yapılan Yaşar KÜÇÜKÇALIK' tan, tahsisli sermaye artırımı nedeni ile edindikleri payları, söz konusu paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren altı ay süreyle Borsa İstanbul A.Ş.' de dolaşımı artırıcı nitelikte satmayacaklarına dair taahhüt alınmasına, işbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 0,01 TL nominal değerli toplamda 2.960.000.000 (İkimilyardokuzyüzaltmışmilyon) adet payların hamiline ve Borsada işlem gören nitelikte olmasına, İşbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

  3- Yaşar KÜÇÜKÇALIK tarafından satın alınmayan ve aynı gün başka bir nitelikli yatırımcı tarafından da satın alınarak bedeli ödenmeyen payların iptal edilmesine,

   

   

   

  4- Tahsisli bedelli sermaye artırım süreci ve ihraç edilecek payların iş bu karar ve ilgili mevzuatta belirlenen esas ve sürelerde satılmasına aracılık etmesi hususunda aracı kurumlar ile görüşülerek sözleşme yapılmasına, işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,

  oy birliğiyle karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 17.12.2012
 • Konu : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
 • Adres OSMAN KAVUNCU MAH. MENSUCAT CAD. NO:22 MELİKGAZİ KAYSERİ
  Telefon 352 - 3221270
  Faks 352 - 3221277
  Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 352 - 3221270
  Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 352 - 3221277
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
  Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

  Karar Tarihi 17.12.2012
  Genel Kurul Türü Olağanüstü
  Tarihi ve Saati 16.01.2013 11:00
  Adresi OSMAN KAVUNCU MAH. GAZİBEY GEÇİDİ NO:6 MELİKGAZİ KAYSERİ (SELÇUK OTEL TOPLANTI SALONU)
  Gündem 2012 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 
  1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
  2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi;
  3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 ve 2012/41 sayılı Haftalık Bültenlerinde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar Duyurusu" kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 30.05.2012 tarih ve 4 No'lu,18.07.2012 tarih ve 5 No'lu ve 14.11.2012 tarih ve 9 No'lu toplantılarında yapılmasına karar verilen sermaye azaltımı işlemi için hazırlanmış olan, sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın Şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve Şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan rapor hakkında ortaklara bilgi verilmesi ,
  4. Fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde, Şirketimizin 31.12.2011 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında yer alan 45.939.395 TL geçmiş yıllar ve dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.250.000 TL. kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında Şirketin 31.12.2011 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının esas alınması ve "Payların İptal Edilmesi" yönteminin uygulanması, yapılacak sermaye azaltımının 17.250.000 TL olması ve bu suretle Şirket sermayesinin 24.786.000 TL'ndan 7.536.000 TL'na düşürülmesine ve eşanlı olarak 17.250.000 TL sermaye artırımı yapılarak ödenmiş sermayenin 24.786.000 TL'na çıkarılması hususunda müzakere ve karar alınması,
  5. Dilek ve temenniler, kapanış.
  Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
  Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
  Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

  EK AÇIKLAMALAR:

  Yönetim Kurulumuzun 17.12.2012 tarih ve 11/12 sayılı toplantısında alınan karar gereği şirketimizin 12.12.2012 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında öngörülen nisap sağlanamadığından ikinci toplantının, aynı gündemle 16.01.2013 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılmasına karar verilmiştir.
  Şirketimizin www.birlikmensucat.com.tr web sitemizde 2012 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ilan metni ve vekaletname örneği bulunmaktadır.

  Ayrıca Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı www.birlikmensucat.com.tr web sitemizde yer almaktadır. 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 16.11.2012
 • Konu : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
 • Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 16.11.2012
  Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü
  Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : ---
  Tarihi : 12.12.2012
  Saati : 14.00
  Adresi : OSMAN KAVUNCU MAH. GAZİBEY GEÇİDİ NO:6 MELİKGAZİ KAYSERİ (SELÇUK OTEL TOPLANTI SALONU)

  GÜNDEM:
  2012 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 

  1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
  2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi; 
  3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 ve 2012/41 sayılı Haftalık Bültenlerinde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar Duyurusu" kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 30.05.2012 tarih ve 4 No'lu,18.07.2012 tarih ve 5 No'lu ve 14.11.2012 tarih ve 9 No'lu toplantılarında yapılmasına karar verilen sermaye azaltımı işlemi için hazırlanmış olan, sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın Şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve Şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan rapor hakkında ortaklara bilgi verilmesi , 
  4. Fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde, Şirketimizin 31.12.2011 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında yer alan 45.939.395 TL geçmiş yıllar ve dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.250.000 TL. kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında Şirketin 31.12.2011 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının esas alınması ve "Payların İptal Edilmesi" yönteminin uygulanması, yapılacak sermaye azaltımının 17.250.000 TL olması ve bu suretle Şirket sermayesinin 24.786.000 TL'ndan 7.536.000 TL'na düşürülmesine ve eşanlı olarak 17.250.000 TL sermaye artırımı yapılarak ödenmiş sermayenin 24.786.000 TL'na çıkarılması hususunda müzakere ve karar alınması, 
  5. Dilek ve temenniler, kapanış. 

  EK AÇIKLAMALAR:
  Şirketimizin www.birlikmensucat.com.tr web sitemizde 2012 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ilan metni ve vekaletname örneği bulunmaktadır. 

  Ayrıca Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı www.birlikmensucat.com.tr web sitemizde yer almaktadır. 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.11.2013
 • Konu : Eşanlı Yapılacak Sermaye Azaltım-Arttırım ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı
 • Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 14.11.2012 tarihinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, 

  Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar"a ilişkin 22.04.2009 tarih ve 12/292 sayılı kararı çerçevesinde; Şirket çıkarılmış sermayesinin azaltılması ve eşanlı olarak artırılması ile ilgili olarak daha önce alınmış olan 30.05.2011 tarih ve 4 No'lu Yönetim Kurulu Kararı'nda, Kurul'un 2012/41 sayılı Haftalık Bülteninde yayınlanan 22.10.2012 tarih ve 36/1173 sayılı kararı kapsamındaki istek ve talimatları doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılmasına ve bu kapsamda;

  1- Fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde, Şirketimizin 31.12.2011 tarihli ve genel kurulca onaylanmış konsolide finansal tablolarında yer alan 45.939.395 TL tutarındaki geçmiş yıllar ve dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.250.000 TL kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, bu kapsamda halen 24.786.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek suretiyle 7.536.000 TL'na azaltılmasına ve eşanlı olarak, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 24.786.000 TL'na yükseltilmesine, 

  2- Çıkarılacak payların tamamının hamiline paylar olarak ihraç edilmesine, artırılan 17.250.000 TL sermayenin tamamının ihraç edilecek payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından %228,901274 bedelli karşılanmasına, bedelli pay alma haklarının ortaklarımıza 1 Kuruş nominal bedelli her bir pay için 1 Kuruş nominal bedelden, sirkülerde ilan edilecek tarihler arasında olmak üzere 15 gün süre ile kullandırılmasına, süresi içinde kullanılmayan rüçhan hakları dolayısıyla satılamayan paylar olduğu takdirde bu payların nominal değerden az olmamak kaydı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyattan tasarruf sahiplerine satılmak üzere 10 iş günü süreyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda halka arz edilmesine, 

  3- SPK'nın 22.10.2012 tarih ve 36/1173 sayılı kararına dayanılarak gönderilen 23.10.2012 tarihli yazısı uyarınca temin edilen ve ekte sunulan, sermayenin 24.786.000 TL'dan 17.250.000 TL'nın geçmiş yıllar ve dönem zararına mahsup edilerek 7.536.000 TL'na azaltılması suretiyle bilanço açığının 17.250.000 TL tutarındaki kısmının şirketin zararlarının kapatılmasında kullanılacak olması nedeniyle, şirket bünyesinden herhangi bir nakit veya varlık çıkışı olmayacağından öz varlık değerinde hiçbir değişiklik olmayacağının, gerek bu nedenle gerekse eş zamanlı olarak azaltım tutarı kadar nakit sermaye artışı yapılacak olması nedeniyle şirket alacaklılarının haklarının azalmasına sebep olan bir durumun olmadığı ve pay sahipleri ve alacaklılar açısından sermaye azaltımının herhangi bir zarara sebebiyet vermeyeceği tespitini ihtiva eden 07.11.2012 tarihli Uzman Kuruluş Raporunun başvuru kapsamında değerlendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurul'una gönderilmesine, 

  4- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın 23.10.2012 tarihli yazısı uyarınca, 18.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamındaki sermaye azaltımının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağı ve şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ayrıntılandırılması istenilmiş olduğundan, ayrıntılı olarak hazırlanan yeni raporun kabulüne ve başvuru kapsamında değerlendirmek üzere SPK'ya gönderilmesine, 

  5- Şirketimiz tarafından sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kurul kararını takiben Uzman kuruluş raporu ve Yönetim Kurulu raporu ile tespit olunduğu üzere, sermaye azaltımının şirketin zararlarının kapatılmasında kullanılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde hiçbir değişiklik olmayacağı göz önüne alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun TTK'nın 474'üncü maddesi ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan maddenin birinci fıkrası hükmü uyarınca alacaklılara yapılacak çağrıdan ve bunların haklarının ödenmesinden vazgeçilmesine, 

  6- İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemi gerçekleştirmek üzere Yönetimin yetkilendirilmesine 
  toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla, 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 19.07.2012
 • Konu : Eşanlı sermaye azaltımı ve sermaye artırımı amacıyla SPK'ya kayda alma başvurusunun yapıldığı bildirimi
 • İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL AÇIKLAMA

  Yönetim Kurulumuz'un 30.05.2012 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar Duyurusu" kapsamında fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde, Şirketimizin 31.12.2011 tarihli ve genel kurulca onaylanmış solo finansal tablolarında yer alan 49.827.353,30 TL tutarındaki geçmiş yıllar ve dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.250.000 TL kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, bu kapsamda halen 24.786.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek suretiyle 7.536.000 TL'na azaltılmasına ve eşanlı olarak, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 24.786.000 TL'na yükseltilmesine karar verilmiş ve aynı tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. 

  Konu ile ilgili olarak T.C. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/348 Esas, 2012/344 No'lu kararı ve 18.06.2012 tarihli Bilirkişi Raporu ile, sermaye azaltımı ve eşanlı olarak yapılacak sermaye artırımı için 19.07.2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na kayda alma başvurumuz yapılmıştır.

  Taslak izahnameye ulaşmak için tıklayınız.

  Bilgilerinize arz ederiz. 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 30.05.2012
 • Konu : Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 • Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 30.05.2012

  Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 50.000.000,00

  Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 7.536.000,00

  Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 24.786.000,00

  Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 17.250.000,00

  Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 17.250.000,00

  Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0

  Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 228,9

  Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) : 1

  Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok

  Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : ---

  Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : ---

  Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 0

  Temettüden (TL) : 0

  İç Kaynaklardan (TL) : 0 --- : 0

  Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 0

  Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) : 0

  Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : ---

   

  EK AÇIKLAMALAR:

  Şirketimizin 30.05.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

   

  1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar Duyurusu" kapsamında fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde, Şirketimizin 31.12.2011 tarihli ve genel kurulca onaylanmış solo finansal tablolarında yer alan 49.827.353,30 TL tutarındaki geçmiş yıl ve dönem zararlarından kaynaklanan bilanço açığının 17.250.000 TL kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, bu kapsamda halen 24.786.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek suretiyle 7.536.000 TL'na azaltılmasına ve eşanlı olarak , Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 24.786.000 TL'na yükseltilmesine,

   

  2- Sermaye azaltım işleminin gerçekleştirilebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 396. Maddesi uyarınca bilirkişi raporu almak üzere ilgili Mahkemeye başvurulmasına

   

  3- Çıkarılacak payların tamamının hamiline paylar olarak ihraç edilmesine,

   

  4- Artırılan 17.250.000 TL sermayenin tamamının ihraç edilecek payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından ( % 228,901274 bedelli ) karşılanmasına,

   

  5- Bedelli pay alma haklarının ortaklarımıza 1 Kuruş nominal bedelli her bir pay için 1 Kuruş nominal bedelden, sirkülerde ilan edilecek tarihler arasında olmak üzere 15 gün süre ile kullandırılmasına, süresi içinde kullanılmayan rüçhan hakları dolayısıyla satılamayan paylar olduğu takdirde bu payların nominal değerden az olmamak kaydı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyattan tasarruf sahiplerine satılmak üzere 10 iş günü süreyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda halka arz edilmesine,

   

  6- Çıkarılmış sermayenin 7.536.000 TL'na azaltılması ve eşanlı olarak 24.786.000 TL'na artırılması nedeniyle ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması hususlarında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırım işlemleri nedeniyle ilgili yasalar, tebliğler ve genel mektuplarda öngörülen her türlü işlemlerin yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer kuruluşlarca istenecek bilgi ve belgelerin verilmesi, gerekli harcamaların yapılması ve benzeri konularda her türlü işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

   

  7- Ön izinlerin alınmasını takiben Genel Kurul'un toplantıya çağrılarak tekliflerin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli diğer işlemlerin yapılmasına

   

  8- Sermaye artırımı nedeniyle Şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

   

  9- Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

   

  10- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak tescile mesnet belgenin, alınmasını takiben 10 gün içinde Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 30.05.2012
 • Konu : Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 • Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 30.05.2012

  Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 50.000.000,00

  Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 24.786.000,00

  Azaltım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 7.536.000,00

  Sermaye Azaltım Tutarı (TL) : 17.250.000,00

  Sermaye Azaltım Oranı (%) : 69,6

   

  EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 30.05.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

   

  1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar Duyurusu" kapsamında fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde, Şirketimizin 31.12.2011 tarihli ve genel kurulca onaylanmış solo finansal tablolarında yer alan 49.827.353,30 TL tutarındaki geçmiş yıl ve dönem zararlarından kaynaklanan bilanço açığının 17.250.000 TL kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, bu kapsamda halen 24.786.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek suretiyle 7.536.000 TL'na azaltılmasına ve eşanlı olarak , Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 24.786.000 TL'na yükseltilmesine,

   

  2- Sermaye azaltım işleminin gerçekleştirilebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 396. Maddesi uyarınca bilirkişi raporu almak üzere ilgili Mahkemeye başvurulmasına

   

  3- Çıkarılacak payların tamamının hamiline paylar olarak ihraç edilmesine,

   

  4- Artırılan 17.250.000 TL sermayenin tamamının ihraç edilecek payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından ( % 228,901274 bedelli ) karşılanmasına,

   

  5- Bedelli pay alma haklarının ortaklarımıza 1 Kuruş nominal bedelli her bir pay için 1 Kuruş nominal bedelden, sirkülerde ilan edilecek tarihler arasında olmak üzere 15 gün süre ile kullandırılmasına, süresi içinde kullanılmayan rüçhan hakları dolayısıyla satılamayan paylar olduğu takdirde bu payların nominal değerden az olmamak kaydı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyattan tasarruf sahiplerine satılmak üzere 10 iş günü süreyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda halka arz edilmesine

   

  6- Çıkarılmış sermayenin 7.536.000 TL'na azaltılması ve eşanlı olarak 24.786.000 TL'na artırılması nedeniyle ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması hususlarında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırım işlemleri nedeniyle ilgili yasalar, tebliğler ve genel mektuplarda öngörülen her türlü işlemlerin yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer kuruluşlarca istenecek bilgi ve belgelerin verilmesi, gerekli harcamaların yapılması ve benzeri konularda her türlü işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

   

  7- Ön izinlerin alınmasını takiben Genel Kurul'un toplantıya çağrılarak tekliflerin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli diğer işlemlerin yapılmasına

   

  8- Sermaye artırımı nedeniyle Şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

   

  9- Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

   

  10- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak tescile mesnet belgenin, alınmasını takiben 10 gün içinde Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız