• Tarih : 15.12.2022
 • Konu : İzahname (SPK tarafından Onaylanan)
 • Şirketimiz tarafından 07.06.2022 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye arttırımı kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 22.313.510,66 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle, %100 oranında 22.313.510,66 TL artırılarak 44.627.021,32 TL'ye çıkartılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 29.06.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-30190 sayılı yazısı ile Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi onaylanmış olup, ekte sunulmuştur.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 29.06.2022
 • Konu : Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayına Sunulan Taslak İzahname
 • Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 22.313.510,66 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında  bedelli olarak artırılarak 44.627.021,32 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan taslak izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.  

   Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.  

   Saygılarımızla.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 29.06.2022
 • Konu : Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayına Sunulan Taslak İzahname
 • Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 22.313.510,66 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında  bedelli olarak artırılarak 44.627.021,32 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan taslak izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.  

   Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.  

   Saygılarımızla.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 16.05.2018
 • Konu : Sermaye Artırımı İlişkin İzahname Taslağı
 • Şirketimizin sermaye arttırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, taslak izahname ektedir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 18.07.2012
 • Konu : Sermaye Artırımı - Sermaye İzahname
 • Sermaye Artırımı - Sermaye İzahname


  Ek İçin Tıklayınız