• Tarih : 20.4.2017
 • Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
 • Şirketimizin 20.04.2017 tarih ve 7 nolu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden;

  Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Genel Kurulu'nun 07.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, görev ve taksiminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na         : Yaşar KÜÇÜKÇALIK

  Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine  : Erdal KESRELİOĞLU (Bağımsız Üye)

  Yönetim Kurulu Üyeliklerine            : Tahir Gökhan YÜCE

                                                      : Feramin ÇELİKTAŞ

                                                      : Mesut BALTA (Bağımsız Üye)

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 20.4.2017
 • Konu : Yönetim Kurulu Komite Görev Dağılımı
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu  20.04.2017 tarih ve 7 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği;

  Denetimden sorumlu Komite Başkanlığına Erdal KESRELİOĞLU Üyeliğe Mesut BALTA ' ın

  Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığına Erdal KESRELİOĞLU Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE ve Serdar BAŞ ' ın

  Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Mesut BALTA Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE ‘ nin

  getirilmelerine üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

   

   

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 18.4.2017
 • Konu : 18.04.2017 Olağandışı fiyat ve mitar hareketliliği
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.04.2017 tarih ve BİAŞ-4-4037 "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden;

  Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 13.3.2017
 • Konu : 2017 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi
 • Şirket Yönetim Kurulumuzun 13.03.2017 tarihli toplantısında;

  Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz  2017 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.  


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 13.3.2017
 • Konu : 2016 Yılı Olağan Genel Kuruluna Sunulacak Kar Payı Dağıtım Tablosu
 • Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.03.2017 tarih ve 4 nolu kararı gereğince; 
  Şirketimiz 2016 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 27.1.2017
 • Konu : OLAĞANDIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.01.2017 tarih ve BİAŞ-4-1494 "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden;

  Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız