• Tarih : 26.10.2017
 • Konu : OLAĞANDIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.10.2017 tarih ve BİAŞ-4-9736 "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden;

  Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 18.8.2017
 • Konu : Personel işten çıkış
 • Şirketimizin 14.08.2017 itibariyle İlk Adım Grup ile yapılan anlaşma çerçevesinde; Şirketimiz pazarlama satış organizasyonunda çalışan 21  personelimizin iş akdine son verilecektir. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bugün itibariyle personel sayımız 40 kişi olup çıkışlar sonrası 19 kişiye düşecektir. 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.8.2017
 • Konu : Distribütörlük verilmesi
 • 09.08.2017 tarihinde; Şirketimizin sahip olduğu SOLEY Markası altında ticareti yapılan ev tekstili ve havlu grubu ürünlerin, satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir şirket ile görüşmelere başlandığı KAP aracılığıyla duyurulmuştu.

  Bugün itibariyle görüşmeler tamamlanmış ve anlaşmaya varılmıştır. Buna göre;

  İlk Adım Dayanıklı Tüketim Malları Elk. Tek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti ile 5+5 yıllık bir sözleşme imzalanmıştır.  5 yıllık süre sonunda tarafların mutabık kalması halinde sözleşme  5 yıl süre süre ile uzayacaktır. Hali hazırda ticareti yapılmakta olan, SOLEY markalı Ev Tekstili ve Havlu grubu ürünlerinin satış, pazarlama ve dağıtımı 01 Eylül 2017 tarihinden itibaren İlk Adım Grup tarafından yapılmaya başlanacaktır.

  Birlik Mensucat Soley markalı yatak, baza ve başlık ürünlerinin satış pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini, kendi kanalları üzerinden yapmaya devam edecektir.  Sözleşme sadece pazarlama satış faaliyetleri ile ilgili olup hiçbir şekilde SOLEY markasının satışı yada devri söz konusu değildir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.8.2017
 • Konu : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
 • 01.01.2017 - 30.06.2017  hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli PDF dosyasında sunulmaktadır.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 9.8.2017
 • Konu : Distribütörlük verilmesi
 • Şirketimizin sahip olduğu SOLEY Markası altında ticareti yapılan ev tekstili ve havlu grubu ürünlerin, satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir şirket ile görüşmelere başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler ayrıca pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır. 

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 19.7.2017
 • Konu : Gayrimenkul Satış İhalesi Sonucu
 • Şirketimizin 07.07.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'unda alınan karar gereği Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. N22 Melikgazi KAYSERİ adresinde bulunan gayrimenkul satışı ihalesi 19.07.2017 tarihinde yapılmış olup, ihale sonucu aşağıdaki gibidir;

  19.07.2017 tarih ve saat 14;00'te yapılan ilk ihaleye teminat yatırarak katılım hakkı kazanan tek istekli Isısan Sanayi ve Ticaret A.Ş olmuştur. İhaleye katılmak üzere teminat yatıran başka istekli olmamıştır. Isısan Sanayi Ticaret A.Ş, 19.07.2017 tarihinde yapılan ilk ihalede teklifte bulunmamıştır. İhale Kayseri 1. Noteri huzurunda yapılmıştır.

  İhalede tek istekli olması, açık arttırma imkanı olmaması ve gayrimenkülün değerinde satılmasını sağlayacak  bir teklif çıkma olasılığın kalmaması nedeniyle ihale şartnamesinde ihale Komisyon Başkanlığı'na verilen yetkiye dayanarak gayrimenkülün satıştan çekilmesine karar verilmiştir.

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 12.7.2017
 • Konu : İhale Komisyonunun Kurulması
 • Şirketimizin 12.07.2017 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı gereği;

  07.07.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda görüşülüp kabul edilen gayrimenkul satışı ile ilgili yapılacak ihale için bir ihale komisyonu kurulmasına,

  İhale komisyonu başkanlığına; Serdar Baş'ın

  İhale komisyonu üyeliğine; Kazım Tural'ın

  getirilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.

   

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 12.7.2017
 • Konu : Önemli Nitelikteki İşlemler Kapsamında Ayrılma Hakkı Kullanımı
 • Şirketimizin 07.07.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'umuzda önemli nitelikteki işlemlere ilişkin olarak

  olumsuz oy kulanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri için Ayrılma Hakkı Kullanımı tarihleri

  tablodaki gibi belirlenmiştir.

  Ayrılma Hakkı kullanacak pay sahiplerinin ekte bulunan Ayrılma Hakkı Kullanım Talep Formunu doldurarak Oyak

  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ulaştırması gerekmektedir.

   

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 7.6.2017
 • Konu : Satışa Çıkarılacak Gayrimenkul Hakkında İlave Bilgiler
 • 02.06.2017 tarihli yönetim kurulu kararımızla satışa çıkarılmasına karar verilen Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. N22 Melikgazi Kayseri adresinde bulunan arsa ve binaların tamamının kayıtlı defter değeri son açıklanan 31.03.2017 dönemi mali tablolarına göre 64.131.059 TL olarak gözükmektedir. Yapılacak satış işlemi ile yukarıda defter değeri belirtilen bina ve arsaların tamamı satışa çıkarılacaktır.

  Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 06.06.2017 tarihli ekspertiz raporuna göre yukarıda bahsedilen arsa ve binaların değeri 70.657.000 TL olarak belirlenmiştir.

  Sermaye Piyasası Kurulunu ‘ Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) , "Önemlilik kriteri" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, önemlilik kriteri; İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı %50 den fazla olması durumu olarak belirlenmiştir. Bu ilke kapsamında 64.131.059 TL kayıtlı defter değeri olan gayrimenkul 31.03.2017 dönemi mali tablolarına göre 75.843.240 TL olan aktif toplamı içinde % 85 paya sahip olduğu için; yapılacak işlem önemli nitelikte işlem sınıfına girmektedir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 6.6.2017
 • Konu : Ayrılma Hakkı Fiyatının Belirlenmesi
 • Şirketimizin 06.06.2017 tarih ve 10 nolu Yönetim Kurulu Kararı; Yapılan görüşmeler sonunda;

  a)    02.06.2017 itibariyle KAP' ta duyurulan Arsa Satış İşlemi; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı  Tebliği(II-23.1) 'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'i ((II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı olduğunun yatırımcılarımızın bilgisine sunulmasına,  

  b) Önemli nitelikteki işlem için yapılacak olağan üstü Genel Kurul Toplantısında ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek  pay sahiplerimize ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 1,56 TL bedelden paylarını Şirketimize satma ve ayrılma hakkı verilmesine;  

  c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin  5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda  ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin     250.000 Türk Lirası'nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile satış işleminden vazgeçilmesine,  

  toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 6.6.2017
 • Konu : Değerleme Raporu
 • Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin aktifinde yer alan, Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No.22 Melikgazi Kayseri adresindeki gayrimenkullerin piyasa değerlerinin tespitine yönelik olarak SPK listesinde yer alan LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'ye değerleme yaptırılmıştır.

  İlgili değerleme raporu ekte yer almaktadır. 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 2.6.2017
 • Konu : Arsa Satışı için alınan Yönetim Kurulu Kararı
 • Şirketimizin 02.06.2017 tarih ve 9 nolu Yönetim Kurulu Kararı; 

  Yapılan görüşmeler sonunda ;

  a)    Osman Kavuncu Mah. Mensucat Sok. N22 Melikgazi Kayseri adresinde bulunan arsamızın yetkili bir değerleme şirketi aracılığıyla ekspertizinin yapılarak güncel değerinin belirlenmesine,

  b)    Arsanın ihale ile satışı için gerekli hazırlıklara başlanmasına, bunun için genel kurulun onayına sunulmak üzere bir ihale şartnamesi  hazırlanmasına,

  c)     Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği(II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, konunun görüşülmesi için olağanüstü genel kurul hazırlıklarına başlanmasına,

  d)    Arsanın satışı ve satıştan elde edilecek gelirin kullanılacağı yerlere dair raporun yatırımcılarımızın bilgisine sunulmasına,

          toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

    

  Ekler

  Satışın Gerekçesi ve Satış Gelirinin Kullanılacağı Yerlere Dair Rapor       


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 20.4.2017
 • Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
 • Şirketimizin 20.04.2017 tarih ve 7 nolu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden;

  Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Genel Kurulu'nun 07.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, görev ve taksiminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na         : Yaşar KÜÇÜKÇALIK

  Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine  : Erdal KESRELİOĞLU (Bağımsız Üye)

  Yönetim Kurulu Üyeliklerine            : Tahir Gökhan YÜCE

                                                      : Feramin ÇELİKTAŞ

                                                      : Mesut BALTA (Bağımsız Üye)

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 20.4.2017
 • Konu : Yönetim Kurulu Komite Görev Dağılımı
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu  20.04.2017 tarih ve 7 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği;

  Denetimden sorumlu Komite Başkanlığına Erdal KESRELİOĞLU Üyeliğe Mesut BALTA ' ın

  Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığına Erdal KESRELİOĞLU Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE ve Serdar BAŞ ' ın

  Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Mesut BALTA Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE ‘ nin

  getirilmelerine üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

   

   

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 18.4.2017
 • Konu : 18.04.2017 Olağandışı fiyat ve mitar hareketliliği
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.04.2017 tarih ve BİAŞ-4-4037 "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden;

  Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 13.3.2017
 • Konu : 2017 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi
 • Şirket Yönetim Kurulumuzun 13.03.2017 tarihli toplantısında;

  Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz  2017 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.  


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 13.3.2017
 • Konu : 2016 Yılı Olağan Genel Kuruluna Sunulacak Kar Payı Dağıtım Tablosu
 • Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.03.2017 tarih ve 4 nolu kararı gereğince; 
  Şirketimiz 2016 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 27.1.2017
 • Konu : OLAĞANDIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.01.2017 tarih ve BİAŞ-4-1494 "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden;

  Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız